Crew

Här nedan kommer det snart finnas information om hur, när och varför du ska söka till att vara med i crew under Gaius 2019.

Om du har några frågor, kontakta Helena Björling på crew@gaius.nu