PROJEKTGRUPPEN GAIUS 2019

Klara Sandrén

Projektledare

Felix Jerhamre

Projektledare

Andrea Hansen

Informationsansvarig

Nathalie Wetterling

Art Director

Frida Lundström

Marknadsföringsansvarig

Malin Waldén

Eventansvarig

Carl Tidemyr

Eventansvarig

Gabriela Ekenberg Valdivieso

Eventansvarig

Wilma Levinsson

Spons- och serviceansvarig

Hanna Forsell

Spons- och serviceansvarig

Rosanna Ekström

Kontaktsamtalsansvarig

Helena Björling

Crewansvarig

Anton Svensson

Logistikansvarig

Jakob Lorentzson

Mässansvarig