Handels Rekrytering

Fakta om oss

Geografisk placering:

Anställda:

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Traineeprogram
  • Utlandsverksamhet
  • Sommarjobb

Kontaktperson

vd@handelsrekrytering.se