PRE-GAIUS: Intervju med Joakim Edoff

Varför valde du att läsa på juristprogrammet/bli jurist?
Jag läste 4-årig teknisk linje på gymnasiet (väl motsvarande dagens
teknikprogram) och var inställd på att läsa vidare till civilingenjör. Men
bland dem jag gjorde värnplikten tillsammans med efter gymnasiet
pratades det mest om att plugga ekonomi eller juridik, vilket jag då
aldrig funderat över. Jag tyckte dock de framtidsmöjligheter de
utbildningarna verkade öppna upp för lät spännande och slumpen ledde
till att det blev jurist- och inte ekonomiprogrammet när jag valde mellan
dem. Tanken var att växla över till ekonomi om inte juridiken kändes
rätt, men direkt under introduktionskursen blev jag fast och kände –
med en sliten liknelse – att jag kommit hem!

Har du någon förebild som du ser upp till och som inspirerar dig i ditt
arbete som jurist? Varför just denna person?
Jag kan inte säga att jag har någon specifik person som förebild.
Däremot har jag ju under årens lopp stött på en rad personer som på
olika sätt, positivt eller negativt, påverkat mig eller andra runt omkring
genom hur de medvetet eller omedvetet agerat eller kommunicerat.
Från dem har jag fångat upp ”bits and pieces” för hur jag själv vill agera
och kommunicera (eller inte vill agera och kommunicera) och på så sätt
har alla dem, i smått och stort, varit viktiga förebilder och
inspirationskällor.

Vilken kurs på juristprogrammet gillade du mest och varför?
Som säkert många andra som läst juristprogrammet, tyckte jag oftast att
den kurs jag stod mitt uppe i var den mest spännande och
intressantaste, men sedan skönt att få lägga den bakom sig och gå
vidare till nästa. Men den kurs som gjorde störst avtryck var
fördjupningskursen ”Processuell kontraktsrätt”, där olika frågor
diskuterades parallellt både ur civilrättslig synvinkel och vad som sker i
anknytande tvist: Vem har bevisbördan beroende på hur klausulen
formuleras? Är avtalsbrottet rimligt möjligt att bevisa? Hur kan min
avtalade rätt genomdrivas – eller kan den inte det? Den kursen tycker
jag präntade in ett väldigt värdefullt tankesätt, som jag haft stor nytta av.