PRE-GAIUS: Intervju med Kristin Svärd och Marcus Olausson

Presentation av medarbetarna: Kort om studiebakgrund men också lite om övrig bakgrund. Vart pluggade ni någonstans, vilket område jobbar ni med på Setterwalls just nu?

Kristin: Jag heter Kristin Svärd. Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Jag började plugga vid Göteborgs Universitet hösten 2011 och blev klar våren 2016. Samma vår började jag på Setterwalls och här jobbar jag främst inom skatterätt.

Marcus: Mitt namn är Marcus Olausson och jag arbetar i Setterwalls Göteborgs bank- och finansgrupp. Därmed arbetar jag huvudsakligen med större finansieringar där vi biträder såväl företag som banker och andra finansiärer. Finansieringar inbegriper bland annat rådgivning vid och förhandling av lånefinansieringar, projektfinansieringar och förvärvsfinansieringar. Jag arbetar även med att förhandla derivatavtal, ge råd till banker och andra finansiella institutioner i regulatoriska frågor och renodlat i M&A-transaktioner. Jag studerade vid Handelshögskolan i Göteborg och passade då även på att göra en utbytestermin i Schweiz vid Universitetet i Luzern. Innan och under studietiden arbetade jag med vitt skilda saker. Jag har (bland annat) arbetat som servitör, brevbärare, studenttränare vid Handels samt assistent till barn och ungdomar med diagnoser och funktionsnedsättningar, m.m.

Berätta om hur ni började på Setterwalls och lite om hur det kändes när ni var helt nya på byrån.

Kristin: Jag arbetade i Setterwalls studentpool under tiden jag pluggade och var uppsatspraktikant på Setterwalls under terminen då jag skrev uppsats. Det gjorde att jag kände till byrån och kollegorna innan jag började här som jurist. Trots det var det väldigt nytt och spännande när jag kom tillbaka för att börja arbeta som jurist men eftersom stämningen på Setterwalls är härlig då alla är väldigt öppna, trevliga och tillmötesgående kändes det väldigt lätt att börja på byrån i rollen som jurist.

Marcus: Jag var för egen del ”seg i starten” vad gällde att söka juristjobb. Bortsett från studenttränarjobbet mitt sista år vid juristprogrammet arbetade jag med andra saker och jag började söka jobb först efter att examensarbetet var inlämnat. Setterwalls var mitt första alternativ. Intrycket jag hade var att det var en bra arbetsplats och att byrån verkade professionell och samtidigt avslappnad. Därför blev jag självfallet glad när jag kallades på intervju. Särskilt eftersom jag inte kunde uppvisa det ”standardmässiga” CV:t med sommarnotariejobb eller uppsatspraktik. Första tiden var lugn men intensiv på samma gång. Lugn på så sätt att jag började nära sommartid då det är lugnare inom näringslivet och på så sätt att man som ny stegvis slussas in i ärenden och successivt får mer kontakt med klienter. Intensiv på så sätt att mycket var nytt och utmanande; för första gången praktiserade man något som man dessförinnan endast hade tillämpat på ett teoretiskt plan. Förbaskat utmanande och spännande var det dock och det tycker jag fortfarande att det är.

Har ni alltid vetat att det var just affärsjuridik ni ville jobba med? Om inte, när började ni inrikta er mot detta?

Kristin: Nej det har jag inte. Jag blev väldigt intresserad av affärsjuridik när vi gjorde en due diligence som grupparbete under vårterminen i ettan. Ett år senare hade jag fått jobb i Setterwalls studentpool och genom den tjänsten fick jag ett väldigt positivt intryck av hur det är att arbeta som jurist på en affärsjuridisk byrå.

Marcus: Jag bestämde mig för affärsjuridik efter att ha läst T5 på juristprogrammet. Jag var och är fortfarande intresserad av många andra juridiska fält, exempelvis den internationella juridiken. Efter T5 kunde jag konstatera att affärsjuridiken innehöll många moment som jag uppskattar. Det är ett dynamiskt fält där man får möjlighet att ”tänka själv” och föreslå egenkonstruerade lösningar samtidigt som man måste hålla sig inom de juridiska ramarna. Kort och gott ställs man inför problemlösning, vilket testar juridisk och analytisk förmåga men även ställer krav på uppfinningsrikedom.

Vilket är ert bästa minne från studietiden?

Kristin: Tentafesten efter första tentan. Det var riktigt kul att fira tillsammans med stor del av klassen efter första riktiga tentan på juristprogrammet.

Marcus: Bästa minnena hämtar jag in från själva studentlivet i stort. De resor som gjordes tillsammans med vännerna för att få lite andrum efter en stor tenta, eller de pluggmiddagar som styrdes upp för att plugga tillsammans men som oftast svävade ut i välförtjänt prokrastinering.

Har ni några tips till studenterna för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen? (Tänker att det kan vara allt från studietips & föreningar man kan engagera sig i till förslag på saker som underlättar när man som färdig jurist ska ut på arbetsmarknaden)

Kristin: Ett tips är att se plugget som ett heltidsjobb och plugga 40 h i veckan och se till att ha fritid. Om man är intresserad av att engagera sig i något vid sidan av studierna tror jag det viktiga är att välja sådant som man tycker är roligt, allt ifrån engagera sig i föreningar, ha ett extrajobb eller engagera sig i andra aktiviteter inom eller utanför skolan. Att ha något vid sidan av studierna gör plugget mer effektivt. I vart fall fungerar det så för mig.

Marcus: Ägna tiden och energin åt det du tycker är roligt och försök att skjuta bort den övergripande oron och hetsen. Den tar bara upp energi. Det finns många sätt att ta sig dit man vill och har man bara siktet inställt, och ser till att lägga kraft på att komma framåt samtidigt som man har det trevligt, så slutar man vanligtvis på en trevlig plats även om man inte hamnade där man tänkt sig.

Vad har ni för erfarenhet av GAIUS? (Har ni vart på mässan som student/vart med i projektgruppen/deltagit som utställare, hur upplevde ni detta?)

Kristin: För mig var GAIUS verkligen en höjdpunkt på vårterminen. Bra uppstyrda dagar med roliga event, spännande företag, bra möjlighet att knyta kontakter, god fika att ta med sig till föreläsningarna, roliga goodiebags och bra fest på banketten.

Marcus: Min erfarenhet av GAIUS är att det är en mycket god plattform för att bilda sig en uppfattning av uppsjön av företag och organisationer inom juristvärlden. En bra arbetsplats innehåller intressanta och utmanande arbetsuppgifter men minst lika viktigt är trevliga kollegor. För mig var GAIUS ett bra forum för att sondera arbetsmarknaden och därigenom få en känsla för vilka slags arbetsplatser som finns och vart jag tillslut kunde tänkas trivas.

Vad utmärker Setterwalls i jämförelse med andra affärsjuridiska byråer?

Kristin: På Setterwalls ges möjligheten att utvecklas och växa till precis den du drömmer om att bli, både gällande utveckling av dig i ditt arbete och som person. Satsar du på oss så satsar vi på dig.

Marcus: Min uppfattning av Setterwalls är att det är en byrå som alltid går för det bästa resultatet och som har förstått att detta uppnås genom att man arbetar tillsammans utan att fästa vikt vid individuell prestige. Det skapar ett klimat där man har öppna dörrar och arbetar över gränserna i de olika rättsområdesgrupperna, vilket i sin tur medför att man som nyutbildad jurist vågar be om råd eller hjälp. Setterwalls har även lyckats etablera en organisation där man som nyutbildad tillåts ta ansvar och få klientkontakt utan att man för den sakens skull känner sig lämnad vind för våg på öppet hav. Med en sådan intern kultur kan byrån föra en samlad och lyhörd dialog med klienterna vilket leder till högkvalitativa och affärsmässiga resultat.

Vad får er att skratta på jobbet?

Kristin: Mina kollegor. T.ex Marcus, han är riktigt rolig.

Marcus: Bortsett från kollegor, alla konstiga situationer man ställs inför.

På vilket sätt kan man som student engagera sig hos er på Setterwalls?

Kristin: Det finns flera möjligheter att testa på byrålivet på Setterwalls. Vi erbjuder möjligheter till deltidsarbete i vår Studentpool, sommarnotarietjänst och uppsatspraktik. Dessutom ordnar vi ”En dag på Setterwalls” och andra studentaktiviteter där vi bjuder in till kontoret för olika mingelkvällar. Håll utkik på hemsidan efter våra annonseringar.

Marcus: Det finns en uppsjö av sätt att engagera sig hos oss. Man kan komma och träffa oss på något av alla event som vi anordnar, exempelvis grill- och mingelkväll för förstaårsstudenter och träffar för Handels amanuenser. Vill man prova på organisationen och bilda sig en egen uppfattning kan man alltid söka sommarnotarietjänst eller uppsatspraktik. För egen del tror jag inte att man har något att förlora på att tänka utanför boxen. Har man en bra idé bör man dra iväg ett mail till vår HR-avdelning, någon särskild grupp som man är intresserad av eller till mig. Att få till en lunch för att diskutera något bra initiativ eller kanske bara byrån i stort är nog lättare än många tror.