PRE-GAIUS: Intervju med Martin Vildhede

Varför valde du att läsa på juristprogrammet/bli jurist?
Om jag ska vara helt ärlig var det framför allt uteslutningsmetoden som
fick mig att välja juristprogrammet. Jag hade bestämt mig för att jag ville
läsa vidare men lockades inte riktigt av något annat program.
Sedan har jag alltid tyckt om att diskutera och argumentera och det som
tilltalade mig med juristyrket var att kunna arbeta med just detta – att få
föra fram och argumentera för en viss ståndpunkt, vare sig man delar
den eller inte.

Har du någon förebild som du ser upp till och som inspirerar dig i ditt
arbete som jurist? Varför just denna person?
Jag har haft flera förebilder i mitt arbete som jurist, men den som jag vill
framhålla mest är Dan Bullarbo, delägare och ansvarig för
arbetsrättsgruppen på Setterwalls. Dan är en fantastiskt skicklig jurist
och advokat, såväl juridiskt som taktiskt, som har lärt mig oerhört
mycket genom åren. Utöver sina juridiska egenskaper är Dan också en
förebild som chef och handledare.

Vilken kurs på juristprogrammet gillade du mest och varför?
Arbetsrätten, vilket också är ett av de två rättsområden som jag arbetar
med idag. Arbetsrätten är ett väldigt praktisk och levande område,
något som passade mig redan från början. Det är också ett område som
de flesta kan ta till sig och relatera till (i stort sett alla har haft frågor
kopplade till sitt jobb och sin anställning), vilket gör det extra intressant.