Projektgruppen är tillsatt!

Vi vill först börja med att tacka alla er som har sökt! Efter en noggrann och genomtänkt rekryteringsprocess, kan vi projektledare med glädje meddela att vi äntligen har tillsatt hela projektgruppen för GAIUS 2018!

* Ekonomiansvarig: Fredrik Eliasson
* Marknadsföringsansvarig: Tanya Singh
* Informationsansvarig: Christoffer Isaksson
* Kontaktsamtalsansvarig: Matti Hacksell Lindberg
* Eventansvarig: Mathilda Kronér
* Bankettansvarig: Elin Gustafsson
* Crewansvarig:Victor Abrahamsson
* Sponsoransvarig: Felicia Baatz
* Serviceansvarig: Sara Holm
* Logistikansvarig: Jonathan Svitzer
* Mässansvarig: Fabio Papa

/ Projektledarna, Jacqueline Leong och & Erica Isacson