OM GAIUS

GAIUS är juristernas arbetsmarknadsmässa på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Den första mässan som ägde rum under namnet GAIUS hölls den 5 oktober 1993, vilket innebär att 2021 års mässa är den tjugoåttonde upplagan.

GAIUS har en lång tradition av möten mellan studenter och näringsliv och har under 2000-talet utvecklats till en av Sveriges mest respekterade arbetsmarknadsmässor inom den juridiska professionen. GAIUS är förmodligen det bästa sättet för dig som blivande jurist att komma i kontakt med framtida arbetsgivare. Syftet med vår arbetsmarknadsmässa är att du skall komma i kontakt med de företag, organisationer eller  myndigheter som just du är intresserad av. Dessa kan svara på dina frågor angående karriärmöjligheter inom juridiken.

Det lönar sig att besöka GAIUS oavsett var i den juridiska utbildningen du befinner dig. En god kontakt med en företagsrepresentant är alltid bra att ha och kan vara till stor hjälp under utbildningen men självklart även den dag då det är dags att ta klivet ut i verkligheten.

Vi ses den 28 januari 2021!

“GAIUS är en återkommande höjdpunkt och en fantastisk dag för alla juriststudenter i Göteborg. Att få se det stora engagemanget från studenterna, arbetsgivarna och inte minst från projektgruppen är inspirerande. Jag rekommenderar verkligen att just du tar chansen att få ut så mycket som möjligt av dagen!”

Christoffer IsakssonOrdförande för Juridiska Föreningen i Göteborg 2019/2020

“GAIUS är plattformen där de mest eftertraktade arbetsgivarna ges möjlighet att lära känna Sveriges mest drivna juriststudenter. Samtidigt som dessa studenter får möjlighet att visa framfötterna får skolan och HHGS möjlighet att stämma av sitt arbete med att utveckla utbildningen till den världsklass som alla juriststudenter är värda. Att våra studenter är av världsklass bevisar inte minst projektgruppen för GAIUS som arrangerar denna fantastiska mässa samtidigt som studierna fortgår.”

David OlssonPresident, Handelshögskolan i Göteborgs studentkår (HHGS)