På denna sida kommer du så småningom hitta alla de företag som sponsrar GAIUS 2020.
Är ni ett företag som är intresserade av att sponsra? Kontakta våra sponsoransvariga David Matsson och Alicia Haglund på spons@gaius.nu för mer information!