Information för utställare

Mässans öppettider
GAIUS 2018 äger rum torsdagen den 25:e januari mellan kl 10:00 – 16:00.

Leveranser och avhämtning av montrar
• GAIUS tar emot montrar/utställningsmaterial tidigast kl 08:00 måndagen den 22:a januari.
• Materialet ska vara levererat senast kl 12:00 den 24:e januari
• Om ni skickar er monter, bifoga retursedel eller boka bud för returen.
• Hämtning av montrar av eventuell fraktfirma måste sedan bokas till fredagen den 26:e
januari (dagen efter mässan) mellan kl 09:00 och 17:00.
• Det är viktigt att det framgår av fraktsedeln till vilket utställare materialet tillhör.

Leveransadress
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
HHGS GAIUS
Att: Fabio Papa (070-4483413) eller
Victor Abrahamsson (076-7868683)
Lilla Bergsgatan 6
411 28 Göteborg

Uppbyggnad av mässområdet
Iordningställandet av mässområdet påbörjas sent på eftermiddagen onsdag den 24:e januari och mässgolvet brukar typiskt sätt vara klart att ställa montrar på mellan kl. 18:00-19:00. Om ni vill bygga era egna montrar eller använder er av en extern firma kan ni/dem börja bygga vid denna tiden. Mässbygget ska vara färdigställt senast kl. 22:00.
Vi kommer öppna lokalerna kl. 07:00 torsdag den 25:e januari för de som vill ställa i ordning sina montrar på mässdagen. Montrar som byggs samma dag skall vara färdigställda senast kl 09:30.

För frågor om de praktiska detaljerna kring er monter, bygget av densamma och andra praktiska detaljer vänder ni er till massa@gaius.nu. Om ni använder er av en extern firma för monterbygge uppskattar vi om ni kan lämna kontaktuppgifter till dem. Annars bygger vårt crew er monter.
Gällande nedmontering av montern ska detta göras direkt efter mässans slut

/Projektgruppen 2018