HETA STOLEN

Vad är heta stolen?

Vilka utmaningar står juridiken inför? Hur balanserar man privatlivet med arbetslivet? Kan man vara både professionell och medmänsklig samtidigt? Hur hanterar juridiken den tekniska utvecklingen? Kan vi dra nytta utav AI? Årets upplaga av Heta Stolen består av två pass, där ett kommer vara fokuserat på humanjuridik och ett på affärsjuridik. Passen är dessutom förlängda till 45 minuter för att få ett djup på diskussionerna. Som tidigare år kommer den eminente Sebastian Wejedal att agera moderator och ställa företagsrepresentanterna mot väggen.

Till detta tar vi tacksamt emot fler frågor under temat ”juridikens utmaningar” – skicka gärna dessa till event@gaius.nu eller ta tag i någon från projektgruppen!

Tider och representanter

 • Humanjuridik

  kl. 11.00-11.45

  Representanter från:
  Åklagarmyndigheten
  Verahill
  Unionen
  Fackförbundet ST

 • Affärsjuridik

  kl. 14.15 – 15.00

  Representanter från:
  Setterwalls
  White & Case
  MAQS
  MSA
  Vinge

We are great smart fast