Åklagarmyndigheten

Fakta om oss

i arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Som åklagare är man med från början till slutet av rättskedjan: från att vara förundersökningsledare i brottsutredningar, fatta beslut i åtalsfrågor till att föra talan i domstol.

Det här söker vi

För att kunna bli åklagare behöver man ha svenskt medborgarskap, juristexamen och fullgjort en svensk notariemeritering. Förutom de formella meriterna är det en rad personliga egenskaper som efterfrågas. En åklagare ska vara analytisk, logisk och självständig samt ha god samarbetsförmåga. Åklagare ska vidare kunna göra egna bedömningar och stå för dem. De ska dessutom ha gott omdöme och kunna visa personlig mognad.

Varför jobba hos oss?

Vi satsar på bra utbildningar för våra medarbetare. Som assistentåklagare genomgår du en unik grundutbildning och därefter erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.

Geografisk placering

27 orter över hela landet.

Anställda

1450 anställda varav 950 stycken åklagare.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Utlandsverksamhet

Kontaktperson

Micaela Sundbom
Micaela.Sundbom@aklagare.se