Asylrättstudenterna

Fakta om oss

Asylrättstudenterna Göteborg är en studentförening bestående av juriststudenter som bland annat bedriver juridisk rådgivning för asylsökande och papperslösa. Vi anordnar även föreläsningar och andra utbildningstillfällen för att tillgängliggöra asylrätten.

Det här söker vi

Vi söker studenter som tycker asylrätt är viktigt och som på ett eller annat sätt känner att de vill bidra till att människor som kommer till Sverige får ett värdigt och rättssäkert mottagande. Vi söker studenter som inser värdet av mänskliga rättigheter men också vikten i att försvara dem.

Varför jobba hos oss?

Genom att engagera sig i Asylrättstudenterna får man en möjlighet att jobba praktiskt med frågor kring asylrätt samtidigt som man skapar en bättre tillvaro för utsatta människor. Detta som en del av en större rörelse.

Geografisk placering

Vi har fyra lokalgrupper; Göteborg, Stockholm, Uppsala & Malmö/Lund. Vår verksamhet drivs främst på Handelshögskolan i Göteborg men även på Kortedala Bibliotek där vi har vår rådgivning.

Anställda

Vi har inga anställda hos Asylrättstudenterna, utan vi drivs av ideellt engagemang. Det sitter sju personer i Göteborgsgruppens styrelse och vi har över hundra medlemmar i föreningen.

Kontaktperson

Klara Sundmark                                                                                       klara.sundmark@gmail.com