Career Service

Fakta om oss

Vi är en kostnadsfri tjänst för dig som pluggar på Handels, vi erbjuder enskilda samtal för att du kan hitta din väg, dina mål eller din motivation, workshop med CV-granskning och intervjuträning och öppna events med fokus på olika färdigheter som efterfrågas i arbetslivet. Registrera dig hos oss, så får du nyhetsbrev med annonser för jobb, sommarjobb, praktik och annan info om hur du kan förbereda dig för arbetslivet.

Geografisk placering

Vi sitter på B4 på Handels

Anställda

3 coacher jobbar med enskilda samtal och workshops om t.ex. CV-granskning

Kontaktperson

Alexander Blomberg
alexander.blomberg@handels.gu.se