Centrum för rättvisa

Fakta om oss

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Vi rättvisa utgår från en tydlig värdering: Respekten för individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och att delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.

Det här söker vi

Vi söker ambitiösa juriststudenter med ett brinnande intresse för individens fri- och rättigheter. För att kunna söka dig till Centrum för rättvisas studentprogram ska du ha läst minst sex terminer på juristprogrammet.

Varför jobba hos oss?

Varje år, under sensommaren, anordnar Centrum för rättvisa ett fri- och rättighetsinternat som går att söka från termin sex på juristprogrammet. Fri- och rättighetsinternatet är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, forskare och debattörer. Varje år erbjuds trettio av universitetens skarpaste juriststudenter plats på internatet som har arrangerats varje sommar sedan 2004.

Som internatdeltagare får du lyssna till några av landets främsta jurister på området samt delta i djuplodande diskussioner om fri- och rättighetsfrågor med anknytning till Centrum för rättvisas fall om bland annat likabehandling, negativ föreningsfrihet, äganderätt och personlig

Geografisk placering

Gamla stan, Stockholm.

Anställda

Fem anställda varav fyra är jurister.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Traineeprogram
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Matilda Englund
matilda.englund@centrumforrattvisa.se