Förvaltningsrätten

Fakta om oss

De allmänna förvaltningsdomstolarnas främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter. Här handläggs över 500 olika måltyper.  Vi arbetar bland annat med skattemål, tvångsomhändertagande av barn och personer med missbruk och socialförsäkringsmål. Förvaltningsrätten i Göteborg är även migrationsdomstol och överprövar mål om asyl och andra utlänningsärenden.

Det här söker vi

Vi söker dig som kan arbeta självständigt, men även som en del i ett lag. Du ska vara ansvarsfull, engagerad, noggrann och ha ett gott omdöme.

Varför jobba hos oss?

Som medarbetare hos oss kommer du att utveckla din förmåga att identifiera och analysera juridiska problem och få träning i muntlig och skriftlig framställning genom arbete med rättsutredningar, domskrivning, muntliga föredragningar och som protokollförare vid muntliga förhandlingar.

Vårt traineeprogram är en unik möjlighet att få prova på arbete i överrätt redan i inledningen av din yrkeskarriär. Efter ett år som traineejurist kommer du att vara väl rustad för din framtida karriär, både i och utanför domstol.

Geografisk placering

Centrala Göteborg

Anställda

Förvaltningsrätten är en av Sveriges största domstolar med närmare 350 medarbetare.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Traineeprogram
  • Utlandsverksamhet
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Erik Ljungquist
erik.ljungquist@dom.se

Jannice Ribberström
jannice.ribberstrom@dom.se