Göteborgs rättighetscenter

Fakta om oss

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå med 34 av Västra Götalandsregionens kommuner i vårt upptagningsområde. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering. Vi håller även utbildningar, deltar i samhällsdebatten och bildar opinion om likabehandling och diskriminering.

Vi är en ideell förening uppbyggd av flera medlemsorganisationer. Enskilda personer kan också bli stödmedlemmar. GRC får ekonomiska bidrag från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) och vi samarbetar med Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) och Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Det här söker vi

Vi är ingen advokatbyrå och anställer personal efter behov.

Varför jobba hos oss?

Som jurist hos oss arbetar en inte bara med juridiska ärenden utan även med utbildningar och med intressepolitiska frågor. Det gör att det finns stora möjligheter att utvecklas på olika sätt och inte bara rent juridiskt.

Geografisk placering

Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg

Anställda

1 verksamhetsledare och 2 jurister.

Kontaktperson

Annika Lindström
annika.lindstrom@goteborgsrattighetscenter.se