Juridiska Föreningen

Fakta om oss

Vi är föreningen som arbetar med att få juriststudenternas vardag och år på handelshögskolan att bli till de bästa möjliga! Detta gör vi bland annat genom att tillsammans med olika företag från näringslivet anordna diverse event för att ge inblick i hur det är att komma ut och jobba som jurist efter studietiden. Dessutom anordnas studiesociala aktiviteter av varierande karaktär med jämna mellanrum. För att juristutbildningen i Göteborg ska vara så bra som möjligt och hålla en hög klass så bedriver vi även studiebevakning och har nära kontakt med Juridiska Institutionen samt har hand om kursombuden som finns på varje kurs.

Geografisk placering

Vår verksamhet bedrivs med utgångspunkt i JF-rummet på Handelshögskolan (C4). Välkommen förbi varje måndag mellan 12.00-13.00 då vi i styrelsen finns på plats på expeditionen för att svara på eventuella frågor och funderingar.

Anställda

Styrelsen består av 13 styrelsemedlemmar, allt från utbildnings- och näringslivsansvariga till evenemangs- och idrottsansvariga.

Kontaktperson

Ordförande
ordf@juridiskaforeningen.se