Awapatent

Fakta om oss

The AWA Group is a leading consultancy group in intellectual property (IP) with presence in both Europe and Asia. At Awapatent we work with technical inventions and trademarks. We help our clients succeed with their business by support everything; from filing a patent application to extracting new business opportunities from innovations, adding extra value for your clients.

Varför har ni kontaktsamtal?

–        Ge en fördjupad inblick i IP-rätt som specialisering

–        Marknadsföra Awapatent

–        Trevligt att träffa studenter som är i början av sin karriär

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Samtalen brukar vara väldigt olika. Vissa studenter som man träffar är mycket insatta i IP och har bestämt sig att de vill arbeta med just detta rättsområde, medan andra är nyfikna och vill veta mer om oss som företag och rättsområdet i stort.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Rekrytering, i vissa fall har kontaktsamtal lett till anställning. Samtalen är också en möjlighet för oss att få inblick i studenters vardag och få reda på vad de tycker är viktiga faktorer vid val av arbetsplats.