Cederquist

Fakta om oss

Cederquist är rankade som en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer. Vår organisation är uppbyggd utifrån en true partnership-struktur där alla medarbetare arbetar mot ett gemensamt mål. Våra kunder befinner sig både på den svenska och den internationella arenan och vi arbetar i lika stor utsträckning med svenska som med internationella ärenden. Vi är en värderingsstyrd organisation som arbetar utifrån värderingarna: Kvalitet, Lyhördhet, Passion och Hållbarhet.

Varför har ni kontaktsamtal?

För att det är ett effektivt sätt att ha individuella mini-intervjuer med studenter som är intresserade av oss som arbetsgivare. Det är ett bra komplement till de lite mer generella och korta samtal som vanligtvis förs i montern.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Samtalen brukar se relativt lika ut men styrs till stor del av vad studenten vill att vi ska fokusera på. Det brukar i de flesta fall handla om hur man får in en fot hos oss, vad vi kan erbjuda, hur ser arbetet ut osv.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Det är en möjlighet att knyta kontakt med duktiga studenter som är intresserade av oss. Eftersom att det kräver lite motprestation från studenten i form av ansökan så brukar det resultera i givande samtal som i bästa fall kan leda till en framtida anställning.