Deloitte

Fakta om oss

Deloitte är världens största revisions- och konsultföretag med verksamhet inom allt från revision och finansiell rådgivning till consulting och skatterådgivning. Inom skatt arbetar vi med internationell individ- och företagsbeskattning, moms samt global mobilitet. Områdena präglas av föränderlighet och komplexitet vilket ständigt ger oss nya utmaningar och möjligheter. Vår expertis omfattar såväl det nationella som det internationella skatteområdet och vi skapar svenska eller internationella team som levererar skräddarsydda lösningar motsvarande varje klients specifika önskemål.

Varför har ni kontaktsamtal?

Vi har kontaktsamtal för att träffa nya spännande studenter som skulle kunna vara vår framtida medarbetare. Kontaktsamtalen är mycket för att branda oss ut mot studenterna, inte för att hålla intervjuer.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Samtalen skiljer sig åt då vi sätter agenda tillsammans och det är mycket upp till studenten vad den är nyfiken på att veta om vårt företag. Men även för oss att få en bild av personen. Har studenten inga frågor brukar vi börja prata lite generellt om företaget.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Vid kontaktsamtalen kan vi fånga upp dem som vanligtvis kanske inte skulle söka sig till oss och vill veta mer om vad vi kan erbjuda. Vi kan även hitta riktigt bra kandidater som vi tar in direkt i process. Det handlar mycket om att skapa en första kontakt och förhoppningsvis en match.