Delphi

Fakta om oss

Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.

Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister.

Varför har ni kontaktsamtal?

Det är dels en chans att träffa studenter som är intresserade av oss, men det ger också oss möjlighet att berätta om oss.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Det skiljer sig mycket beroende på vad personen är ute efter, om han eller hon är direkt intresserad av att arbeta hos oss eller bara vill få en inblick i hur det skulle kunna vara. Man får anpassa sig. Vissa är väldigt pålästa medan andra bara vill prata lite.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Förhoppningsvis leder det till att vi får kontakt med en framtida medarbetare, men det är som jag skrev ovan också ett tillfälle att berätta om oss och sprida vårt varumärke bland studenter.