Glimstedt

Fakta om oss

Glimstedt är en advokatbyrå med bred kompetens, stor geografisk spridning och ett stort utbud av arbetsuppgifter. På Göteborgskontoret arbetar vi inom Fastigheter, Transaktioner, Affärer & Ägande, Kommersiella tvister samt Rekonstruktioner och Obestånd. Samtidigt som vi är en av de största byråerna kan vi erbjuda en personlig arbetsplats med stor möjlighet att påverka och många områden att välja mellan.

Varför har ni kontaktsamtal?

I syfte att träffa framtida arbetsgivare. Men även för att bereda våra jurister möjlighet att delta i rekryteringsförfarandet. Flera kontaktsamtal tidigare har lett till rekrytering hos Glimstedt – kontaktsamtalet var den första kontakten.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. De samtal vi har haft under de senaste tre åren har i vart fall präglats av en avslappnad miljö och med spännande samtal om målsättningar, intressen och ett givande utbyte.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

En möjlighet att träffa intressanta kandidater direkt på utbildningen, men som nämnt ovan – en möjlighet för samtliga medarbetare på byrån att delta i ett mer aktivt rekryteringsförfarande. Att få prata ostört och ägna sin uppmärksamhet åt en kandidat är en stor fördel. Samtalen i montern riskerar att bli lite mer spretiga och det är svårt för studenten att ta utrymme.