Hyresgästföreningen

Fakta om oss

Med över en halv miljon medlemmar är vi en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. ​ ​Hos oss arbetar förtroendevalda och tjänstemän tillsammans för att stärka hyresgästernas boendevillkor. Organisationen finns över hela Sverige och på många håll finns en lokal hyresgästförening, ett husombud eller en grupp hyresgäster som arbetar med att förbättra boendet.  Vi är partipolitiskt obundna men bostadspolitiskt aktiva för att skapa bättre villkor för dagens och morgondagens hyresgäster.