Setterwalls

Fakta om oss

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer, där alla 260 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö drivs av en och samma vision. Att vara nr 1. Vi jobbar med alla områden inom affärsjuridik och har stor samlad erfarenhet inom de flesta branscher. Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta med spännande uppdrag i en internationell miljö.

Varför har ni kontaktsamtal?

Vi vill erbjuda studenterna ett exklusivt tillfälle att lära känna oss och vi dem. Vi ser det som en möjlighet att få sitta ner och föra ett samtal och där vi ställer frågor från båda håll.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Våra kontaktsamtal brukar hålla en samtalsstruktur som kan liknas vid en miniintervju. Vi är alltid intresserade av kandidaten men vi vill också ge utrymme för de frågor som studenterna har till oss. De som håller i våra kontaktsamtal är HR tillsammans med en jurist för att på det sättet fånga upp frågor kring såväl rekrytering som hur det är att jobba som jurist på affärsjuridisk byrå.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Vi ser det som ett jättebra tillfälle att vi får lära känna studenterna och att vi även ges möjlighet att berätta mer om deras framtida karriärmöjligheter hos oss på Setterwalls!