Terrafem

Fakta om oss

Terrafem Göteborg är en ideell organisation som arbetar kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem Göteborg driver tillsammans med övriga lokala organisationer Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för våldsutsatta kvinnor och flickor av utländsk härkomst. Terrafem Göteborg har också en juristjour och erbjuder juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor och flickor på deras modersmål. Terrafem Göteborg erbjuder, tillsammans med övriga lokala organisationer inom Terrafem, stöd och juridisk rådgivning på ca 60 olika språk.

Varför har ni kontaktsamtal?

För att få en djupare kontakt med enskilda studenter som är särskilt intresserade av vår verksamhet och det typ av arbete vi utför. Vi söker ideella krafter konstant och kontaktsamtal gynnar därför båda parter. Dessutom vill vi kunna svara på studenternas frågor, om de har några, gällande vår verksamhet, hur det är för en jurist att arbeta på en kvinnoorganisation och flera.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

De skiljer sig nog åt. Jag har tidigare inte haft kontaktsamtal under mässor, men däremot intervjuat och blivit intervjuad av studenter och det skiljer alltid åt. Det beror på studentens behov och vilja, men även vad som är mer aktuellt för oss under perioder.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Vi får veta mer vad dagens studenter söker efter när de engagerar sig ideellt och hur de tänker kring samhällsproblem som vi möter dagligen. Det blir ett utbyte av idéer, kontakter och erfarenheter.