Wesslau Söderqvist

Fakta om oss

WSA är en affärsjuridisk fullservicebyrå, där vi delat upp arbetet i verksamhetsområdena Kapitalmarknad, Corporate & Enterprise, Entreprenad & Fastighet, Företagsförvärv, Upphandling och Kredit & obestånd. Vi biträder även klienter i tvister i allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljeförfarande inom samtliga verksamhetsområden.

Varför har ni kontaktsamtal?

För att knyta kontakter med studenter inför kommande rekryteringar av biträdande jurister.

Hur brukar samtalen vara, är samtalen väldigt lika eller skiljer de sig åt?

Det är första gången vi har kontaktsamtal men de ska vara lika, öppna, behöver inte bara handla om juridik utan om den personliga situationen, planer och tankar om framtiden.

Vad känner ni att ni får ut av att ha kontaktsamtal?

Det är första gången vi har kontaktsamtal så vi får utvärdera efter genomförandet av de här.