Wistrand

Fakta om oss

Wistrand är en av Sveriges största affärsjuridiska fullservicebyråer med närmare 200 anställda och kontor i Stockholm och Göteborg. Vi biträder våra klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i våra klienters dagliga verksamhet.