Lantmäteriet

Fakta om oss

Lantmäteriet har koll på läget! Lantmäteriet har koll på marken där du går, står och bor. Vi drar och sätter nya gränser på landets tre miljoner fastigheter. De utgör fundamentet i vår ekonomi och välfärd. Lantmäteriet skapar förutsättningar för nya infrastrukturprojekt, boenden, vägar, broar och andra byggprojekt. Vi ser till att du får rätt information när du gör en kartsökning i din smartphone. På Lantmäteriet hjälps vi åt att bygga upp vårt samhälle.

Det här söker vi

Vi söker personer som

  • gärna arbetar tillsammans med andra
  • har förmåga att dela med sig av sina kunskaper samt
  • tar initiativ och har mod att fatta beslut

Varför jobba hos oss?

Tycker du det är viktigt att i ditt arbete bidra till samhällsnytta? Då passar du hos oss! Du kan arbeta på egen hand och delta i större projekt. De beslut du fattar idag är beständiga även efter din livstid. Bredden på arbetsuppgifter är stor, allt från arbete med avstyckningar av tomter till gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, ledningsrätter, stora 3D projekt vid exempelvis tunnelbyggen, flytt av Kiruna och arbete med projektet förbifart Stockholm. I arbetet får du stort eget ansvar i beslutsfattandet samtidigt som du arbetar i ett team, engagerande arbetsuppgifter och möjlighet till specialisering eller chefstjänster när du kommit en bit i karriären!

Geografisk placering

På 50 orter över hela Sverige

Anställda

2000 medarbetare, varav 527 lantmätare (tjänster numera tillgängliga även för jurister) och 44 jurister.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Utlandsverksamhet
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Lukas Petré                                                                                                            lukas.petre@lm.se