NORDIA

Fakta om oss

Advokatfirman NORDIA är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i samtliga nordiska länder. Byråns främsta styrka är att kunna erbjuda effektiv, klientanpassad rådgivning i såväl nationella som gränsöverskridande ärenden. Göteborgskontoret är medlem i det internationella nätverket LAWorld vilket gör det möjligt för oss att bistå våra klienter i ärenden som kräver snabb och kompetent juridisk rådgivning av jurister verksamma utanför de nordiska länderna.

Det här söker vi

NORDIA rekryterar löpande nya medarbetare och anställer såväl nyutexaminerade jurister som jurister med tingsmeritering eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Målsättningen är att utöka organisationen och vi arbetar aktivt för att byrån ska ha en bred kompetens och mångfald. För att arbeta hos oss krävs ett genuint intresse för affärsjuridik och goda juridiska kunskaper men vid all rekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper, inte minst social kompetens.

Varför jobba hos oss?

NORDIA strävar ständigt efter att utveckla byråns kompetens på såväl byrå- som individnivå. Som biträdande jurist på NORDIA har man möjlighet att själv styra sin inriktning utifrån egna önskemål och intressen samtidigt som det ges möjlighet att prova på olika rättsområden. NORDIA erbjuder sina biträdande jurister såväl interna som externa kurser utifrån behov och önskemål. Förhoppningen är att byråns biträdande jurister i framtiden ska bli delägare varför NORDIA satsar på långsiktiga relationer och regelbunden dialog kring målsättningar och kompetensutveckling.

Geografisk placering

Göteborg, Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn

Anställda

Advokatfirman NORDIA består av ca 100 medarbetare. På Göteborgskontoret arbetar 23 personer varav 18 är jurister.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Utlandsverksamhet
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Åke Fransson                                                                                                    afr@nordialaw.com