Rättspraktiken

Fakta om oss

I montern kan du får höra vilken typ av juridisk rådgivning olika organisationer bedriver samt veta mer om Rättspraktiken; Sveriges första Law Clinic.

Som juriststudent kan du arbeta ideellt på ett flertal organisationer. Juriststudenter som arbetar ideellt kan få konkret kunskap och erfarenhet om juridiska ärenden som personer i utsatta situationer kan få hjälp med hos olika organisationer i Göteborg. Att delta i arbetet för mänskliga rättigheter och mot segregation/utanförskap gör detta till en unik chans att engagera sig under och efter sina studier.

Rättspraktiken vid Juridiska institutionen driver fördjupningskursen Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt. I montern kan du träffa juriststudenter som är ute på följande organisationer under ett halvår: Stadsmissionen, HSO, Göteborgs rättighetscenter, Terrafem Göteborg, Kvinno- och tjejjouren ADA, Räddningsmissionen, Rädda Barnen, Integrationscentrum, Göteborgs konsumentrådgivning, Medborgarkontoret i Angered och Västra Hisingen, Asylrättsstudenterna, Faktumjuristerna, Hyresgästföreningen, Unionen och Röda Korset.

Geografisk placering

Juridiska institutionen samt 15 organisationer runt omkring i Göteborg.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Traineeprogram
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Karin Björelid                                                                                          karin.bjorelid@law.gu.se