Sveriges Domstolar

Fakta om oss

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Att vara notarie är en utvecklande tid vare sig du kommer direkt från universitet eller redan hunnit skaffa dig juridisk arbetslivserfarenhet. Handledning i din vardag blandas med utbildningar och du arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Oavsett vilka ambitioner du har är notarietjänstgöring alltid ett värdefullt steg i juristkarriären.

Det här söker vi

Antagningarna sker vid sex tillfällen per år och sköts av Domstolsverkets notariekansli. Du som har juristexamen och är svensk medborgare kan söka.

Varför jobba hos oss?

Du som blir antagen till notarieanställning får möjlighet att praktisera dina teoretiska kunskaper i verkliga mål och ärenden inom flera olika rättsområden. Att arbeta som notarie är intressant och utmanande både på det personliga och professionella planet. Oavsett vilka framtidsplaner du har kommer du att ha nytta av din tid som notarie. Sveriges Domstolar bidrar till att upprätthålla rättssäkerheten och är därmed en grundbult i vårt demokratiska statsskick.

Geografisk placering

Sveriges Domstolar finns på ett 60-tal orter.

Anställda

Runt 6 700 medarbetare varav hälften är jurister.

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Traineeprogram
  • Utlandsverksamhet
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Notariekansliet på Domstolsverket
notariekansliet@dom.se