Wesslau Söderqvist

Fakta om oss

WSA är en affärsjuridisk fullservicebyrå, där vi delat upp arbetet i verksamhetsområdena Kapitalmarknad, Corporate & Enterprise, Entreprenad & Fastighet, Företagsförvärv, Upphandling och Kredit & obestånd. Vi biträder även klienter i tvister i allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljeförfarande inom samtliga verksamhetsområden.

Det här söker vi

Vi söker personer med stort intresse för juridisk problemlösning med ett analytiskt arbetssätt som ifrågasätter givna lösningar, är målinriktade och har ett affärsmässigt synsätt. Det är viktigt att personen är dynamisk, förtroendeingivande och har en god social kompetens.

Varför jobba hos oss?

Som biträdande jurist hos oss kommer du tidigt att få möjlighet att arbeta med kvalificerad juridik, vara med vid möten med klienter, motparter och i domstol.

Advokatbyråns storlek gör också att du arbetar nära den ansvarige delägaren och klienten vilket ger stor insyn i uppdragen och kräver ett stort ansvar av dig. Byrån har en bra personalsammanhållning, vi värderar utbyte av erfarenheter och gott samarbete.

Geografisk placering

Stockholm, Borås, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Västervik, Växjö och Umeå

Anställda

Ca 100 st

Hos oss finns det möjlighet till:

  • Examensuppsats
  • Traineeprogram
  • Utlandsverksamhet
  • Sommarjobb

Kontaktperson

Hans Nordström                                                                                              hans.nordstrom@wsa.se