SPONSORER

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer som har hjälpt oss skapa en fantastisk mässa!

Vid frågor kontakta våra spons- och serviceansvariga Adnan Kulovac, Clara Fransson och Matilda Lundberg på spons@gaius.nu för mer information!